Sauran dangantaka | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.