dabbobi da tsirrai | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.