Cututtuka, Magunguna | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.