Ciki, Tazarar haihuwa | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.