lafiya da magani | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.