Sauran al'amura na gida | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.