Sauyin yanayi, Yanayi, Yanayin Lokaci | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.