Gurin dindindin, Gidajan ƙasa | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.