Tsarin Yanar gizo | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.