Wasu na dafuwa | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.

kofi kara ko kara?

kofi ne niƙa ko niƙa? Suna sallah suna waka! wannan shine haduwa ta 1. A matsayina na mai ba da taimako ga mutane ina gaya muku :))) amma gaba ɗaya, ina ba da shawarar cewa "niƙa" niƙa niƙa 1 shago. Na niƙa, ka niƙa, ya niƙa Muna niƙa, kai ...