Inshorar Mota | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.