mota da babur | Bayani mai amfani ga kowa da kowa.